I verslæren stavelse som kan brukes enten som lang eller kort; skrives . Angir at stavelseslengden på vedkommende sted i verset er likegyldig.