Anatomiske preparater, deler av dyre- eller menneskeorganismer, behandlet med konserverende midler. Benyttes i undervisningsøyemed.