Reetablering av forbindelse og kontakt mellom to atskilte greinete rørsystemer. For eksempel sammenkobling av ledningsstrenger i blad eller stengel, samt en fleksibel kobling mellom greinet ledningsvev og bladfølger (ortostiker) i en stengel. Sammenkobling av melkerør i lateksplanter. Sammensmelting av sopphyfer slik at det genetiske materialet kan blandes. Hos dyr kobling mellom blodårer (vener og arterier), lymfeårer eller nerveutløpere og nervegreiner. Innen evolusjon kobling mellom evolusjonære linjer.