Evolusjon gjennom gradvise forandringer. I en blomst kan f.eks. pollenblad (pollenbærere) gradvis omdannes til kronblad, slik at vi etter hvert får fylte blomster.