Analysand, en som blir analysert, særlig brukt om person som gjennomgår psykoanalyse.