Analogibegrepet er viktig til forståelse av den utstrakte bruk av modeller i teoretisk og anvendt forskning. En forskningsmodell kan oppvise formell analogi som består i strukturlikhet mellom elementene i modellen og elementene i det modellen forestiller, det vil si at elementene forholder seg til hverandre på samme måte i de to systemer.