Amylnitritt, egentlig isoamylnitritt, (CH3)2CHCH2CH2ONO, flyktig, gulfarget væske med fruktaktig lukt, kokepunkt 97 °C–99 °C. Virker utvidende på blodårene. Innånding av dampene fra amylnitritt har vært brukt i medisin for å lette anfall av astma og angina pectoris. Brukes noe i parfymeindustrien og i kjemisk syntese.