Amusant er et fransk adjektiv som betyr morsom, fornøyelig, underholdende.