Amplissimus, høyeste, edleste. In amplissima forma, på fullstendigste og tydeligste måte.