Amplexus, frosk- og paddehannens seksuelle omklamring av hunnen i forbindelse med gyting.