Ampex-systemet, tidligere benyttet system for innspilling av videosignaler på 2 tommers magnetbånd, utviklet av det amerikanske firmaet Ampex i 1956.