Amorbue, bue som er innbøyd på midten, som guden Amors på fremstillinger fra oldtiden; i våre dager mest brukt som billedlig betegnelse på overleppe av slik form.