Ammoniumsulfat, viktig nitrogengjødsel i global sammenheng. Inneholder 21 % nitrogen som ammonium og i tillegg 24 % svovel i sulfatform. Virker sterkt forsurende på jordsmonnet (senker pH). Lite brukt i Norge, men ranker som en av de store nitrogengjødslene i verdenssammenheng. I 2012 var verdensproduksjonen på 22,4 millioner tonn (tilsvarende 4,7 millioner tonn nitrogen). Mest brukt i Øst Asia.