Ammoniumnitrat, viktig nitrogengjødsel. Består av like deler ammonium og nitrat. Inneholder 34% nitrogen. Verdensproduksjonen var i 2012 på 47 millioner tonn (16 millioner tonn nitrogen). Mest brukt i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika. På grunn av at ammoniumnitrat er en viktig bestanddel i sprengstoff er det strenge begrensninger på omsetningen. Dette gjelder også gjødselprodukter der ammoniumnitrat inngår som en del av produktet - kombinert med andre næringsstoffer. I Norge er det restriksjoner på gjødselprodukter som inneholder over 16% ammoniumnitrat. Disse skal ikke omsettes til forbrukere.