Ammoniumfosfat, betegnelse for enten diammoniumfosfat (NH4)2HPO4,(DAP) eller monoammoniumfosfat (NH4)H2PO4,(MAP) som begge brukes som mineralgjødsel. Inneholder plantenæringsstoffene nitrogen (N) og fosfor (P). Blandes ofte med kaliumgjødsel og andre nitrogengjødsler for å tilføre balanserte mengder av plantenæringsstoffene NPK. Diammoniumfosfat inneholder 18% nitrogen og 20% fosfor; monoammoniumfosfat inneholder ca 12% nitrogen og 23% fosfor. I 2006 stammet ca 7% av verdens nitrogengjødsel fra ammoniumfosfatene. Brukes lite i Norge.