ammonifisering

På belgplanter kan det danne seg rotknoller. Det er belgplantebakterier som stimulerer rotcellene lokalt til sterk vekst. Bakteriene er viktige for plantenes opptak av nitrogen.

Rotknoll
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Ammonifisering er nedbrytning av organiske nitrogenforbindelser til ammonium eller ammoniakk.

Nitrogen er en bestanddel i aminosyrer, protein og nukleinsyrer og finnes derfor i større mengder i alle organismer. Ammonifisering er en delreaksjon i nitrogensyklus som gir en overgang fra organisk til uorganisk nitrogen.

Ammonifisering utføres av bakterier og sopp som deltar i nedbrytningen av biomasse fra døde planter, dyr og mikroorganismer i jord og vann. I tillegg kommer organisk nitrogen utskilt fra fordøyelsen i form av avføring og urin hos dyr.

Nytteverdi

Bakterier og sopp kan assimilere ammonium og bruke det til egen vekst, mens overskudd blir frigitt i omgivelsene. Ammonium er en viktig nitrogenkilde for planter, spesielt for bartrær og lyngplanter som vokser på sur jord (podsol). Det er en nær sammenheng mellom N-mineralisering og oppbygging av nytt organisk materiale.

Nedbrytningsprosessen

Nedbrytningen skjer via prosesser i ammonifiserende mikroorganismer som skaffer seg energi ved å oksidere organisk nitrogen til ammonium. Ammonifiseringen avhenger av artssammensetningen i mikroflora og mikrofauna, mengde og type nedbrytbart organisk materiale, temperatur, fuktighet, pH og oksygenkonsentrasjon.

Siden ammonium (NH4+) er et kation er det relativt sterkt bundet til jordkolloider og vaskes ikke så lett ut av jorden sammenlignet nitrat (NO3-). Ammonium er i pH-likevekt med gassen ammoniakk (NH3), vist i et Bjerrumdiagram. En av reaksjonene i ammonifisering er katalysert av enzymet urease, hvor to molekyler ammonium produseres for hvert molekyl urea som blir nedbrutt. Ammonium fra ammonifisering kan i moldjord og vann med høy pH og god tilgang på oksygen bli videre omsatt til nitrat via nitrifikasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg