Aminobenzosyre, aromatisk aminosyre som finnes i tre isomerer med formelen C6H4(NH2)COOH. Disse skiller seg fra hverandre ved den gjensidige plasseringen av aminogruppen og karboksylgruppen. Orto-aminobenzosyre kalles antranilsyre. Meta-aminobenzosyre brukes til fremstilling av enkelte azofargestoffer, mens para-aminobenzosyre bl.a. brukes til fremstilling av legemidler, f.eks. det lokalbedøvende middelet prokain (novokain).