Amficoel, (av amfi- og gr. 'hul'), om ryggvirvler hvor virvellegemets endeflater er mer eller mindre uthult, virvlene ligger da med kantene mot hverandre. Alminnelig hos fisk, enkelte padder og krypdyr. Se også virvelsøylen.