Amerikahøymol, urt i slireknefamilien. Stammer fra Amerika, men er funnet på avfallsplasser flere steder i Norge.