Amerikagråmåke, fugleart i måkefamilien. Svært lik gråmåke og tidligere regnet som en underart av denne. Hekker over store deler av det nordlige Nord-Amerika sør til New England, overvintrer sør til Panama. Observert to ganger i Norge per 2001.