Amerikablesand, fugleart i andefamilien. Tidligere kalt amerikansk lyngand. Litt mindre enn en stokkand. Gulhvitt hode med mørkegrønt bånd fra øyet til nakken. Hunnen ligner brunnakkehunnen, men har lysere hode. Hekker i Nord-Amerika og er observert 12 ganger i Norge per 2001.