Amatør, person som dyrker kunst, vitenskap eller idrett uten å ha det som levevei; kunstelsker, i motsetning til kunstneren av fag; i dagligtale en begynner, fusker i faget, legmann eller selvlært.