Amalekitter, nordarabisk beduinstamme eller gruppe av stammer, Israel-stammenes hardeste motstandere under innvandringen og i den første bosetningstiden. De holdt til i den syrisk-arabiske ørken og prøvde stadig å trenge inn i Kanaan (Dom 3 og 6). Saul og David kjempet mot dem (1 Sam 14, 15, 28, 30). Den siste synes å ha tilføyd dem det avgjørende nederlag, for siden forsvant de fra Israels historie.