Alytark, i det gamle Hellas formannen for de embetsmenn (alyter) som utgjorde arrangementskomiteen for de olympiske leker.