Alunogen, mineral som dannes ved innvirkning av svovelsyreholdige damper eller løsninger på bergarter. Opptrer som hvite, gulaktige eller rødlige, fibrige masser og skorper. Alunogen er et vannholdig aluminiumsulfat, Al2(SO4)3·17H2O.