Aluminiumskonstruksjonsarbeider, fagarbeider som bearbeider plater, profiler, rør og stenger av valsede og ekstruderte lettmetall-legeringer samt monterer glass i konstruksjonene. Gode kunnskaper om lettmetall-legeringer som brukes til bygging av dører, vinduer og bygningselementer, er nødvendig. Opplæringen i faget skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift. Skoledelen består av et grunnkurs i mekaniske fag og et videregående kurs i plate- og sveisefag. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.