Altmeister, oldermann, mester, «dikterkonge», den eldste og mest anerkjente innen sitt fag, især brukt i vitenskap og kunst.