Altitudo, høyde, særlig et himmellegemes høyde over horisonten. Altitudo meridiana, middagshøyde.