Alternativ didaktikk, kritisk undervisningsteori som utviklet seg i 1970-årene, med problemorientering, deltagerstyring og eksemplarisk innholdsutvelgelse som sentrale prinsipper til forskjell fra tradisjonell fag- og lærerstyring. Se didaktikk.