Alt med måte, uttrykk som finnes i gresk litteratur allerede på 500–600-tallet f.Kr. En utvidet formulering av samme uttrykk er: For lite og for mye forderver alt.