Alsikekløver, toårig urt i erteblomstfamilien. 20–40 cm høy med hvit, senere rosa og til slutt gulbrun blomsterkrone. Vanlig dyrket som fôrplante i Nord-Europa og Nord-Amerika, ofte sammen med rødkløver. I Norge er den dyrket nord til Nord-Trøndelag, men forekommer ellers ved veier og skogkanter helt nord til Finnmark. Den har navn etter sognet Alsike i Uppland, der Linné fant den i 1750.