Aloi, en mynts lovmessige innhold av edelt og uedelt metall.