Alogisk, over eller utenfor det logiske, i motsetning til ulogisk, som brukes om det som strider mot det logiske.