Alminnelig forsyning, samlet elektrisitetsforbruk fratrukket forbruk som medgår i selve produksjonen og kraftkrevende industri. Husholdninger, tjenesteytende sektor og annen industri enn den kraftintensive står for det aller meste av dette forbruket.