Almesplintborer, billeart i familien barkbiller, Scolytidae. 3,5–4,5 mm lang, svart med brune dekkvinger. Den utvikler seg under barken av alm. Almesplintboreren og andre nærbeslektede arter kan overføre almesyken, eller almedøden. Billen er funnet enkelte steder i lavlandet i Sør-Norge der det vokser alm. Den angriper bare trær som er svekket.