Allylplast, en type herdeplast som fremstilles ved polymerisasjon av allylestere (se allylalkohol). Visse allylplaster brukes pga. sin glassklarhet til optiske komponenter. Diallylftalat brukes av og til sammen med styren i umettet polyesterplast.