Allylalkohol, fargeløs væske med en irriterende lukt og virkning på slimhinnene. Giftig. Kokepunkt 97 °C. Allylalkohol er en umettet forbindelse med formelen CH2=CH–CH2OH. Fremstilles hovedsakelig fra propylen, CH3CH=CH2, ved forskjellige prosesser. Estere av allylalkohol brukes i plastindustrien, mens alkoholen selv er et mellomprodukt i fremstillingen av mange farmasøytiske preparater og andre organiske kjemikalier.