Allure, gangart (mest om hester); holdning, fremtreden.