Allonge, stykke papir som skjøtes til en veksel når den er fullskrevet.