Allmennutdanning, grunnleggende utdanning som ikke innebærer spesialisering eller yrkesopplæring i grunnskolen, videregående opplæring, folkehøyskole og voksenopplæring.