Tap av allmenn tillit kunne idømmes som straff under landssvikoppgjøret i Norge etter andre verdenskrig. Se tillitstap.