Allikere, lokke til seg, vinne for seg; tilskynde.