Alligatorgjedde er en fiskeart i pansergjeddefamilien. Dette er en om lag 3 m lang rovfisk. Hodet minner om hodet både på en krokodille og en gjedde, og kroppen er dekket av en mosaikk. Arten finnes på Cuba og i vassdrag som renner ut i Mexicogolfen.