Alligatorøgler, krypdyrslekt i stålormfamilien. De har velutviklede lemmer og hode og kropp beskyttet av skjell. Slekten omfatter omkring 30 arter som hører hjemme i Nord- og Mellom-Amerika. Lever mest på jorden, men noen arter klatrer også godt. Lever mest av insekter. De er ovovivipare, dvs. eggene klekkes omtrent idet de legges.