Alla, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: høy (høg).