Alkalimetri, i kjemisk analyse metoder (titrermetoder) til kvantitativ bestemmelse av baser. Se titrimetri.