Alkalibergarter, magmatiske bergarter som inneholder mer alkalier (natrium- og kaliumoksid) enn det som ansees vanlig for den gruppen de tilhører. Noen av dem har mineraler som nefelin, leucitt eller særlige alkalirike pyroksener og amfiboler som karakteristiske bestanddeler. Mange av de magmatiske bergartene i Oslofeltet faller innenfor denne gruppen.