Aljawara, urbefolkningsgruppe i Australia, i den midtre delen av landet. Tradisjonelle leveveier er jakt og sanking, men en del aljawara arbeider på sauestasjoner og gårder. Noen er blitt kristne, men den tradisjonelle religionen holdes fortsatt i hevd.