Fremmedgjøring, fremmedgjorthet. Verb: alienere; adjektiv: alienabel.