Algolog, el. fykolog, algeforsker; algologi eller fykologi, vitenskapen om alger. Navnene kommer av hhv. det latinske og det greske navnet på gruppen alger: Algae og Phykos.